Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023. 

 

Z up. Burmistrz Miasta Milanówka 

Ryszard Raban

Zastępca Burmistrza 


Pliki do pobrania:


Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020”

Fundusze europejskie, RP, UE - loga

Udostępnij na: