Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

Sposoby udostępnienia dokumentacji:

  • w wersji elektronicznej – na stronie miasta w zakładce Strefa Mieszkańca, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskim profilu na portalu społecznościowym,
  • w wersji papierowej – w budynku „A” Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 w sekretariacie oraz w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4 w punkcie Obsługi Interesanta.

Cel konsultacji: zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkańców oraz organizacji na temat przygotowanego projektu uchwały wprowadzającego Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

Termin konsultacji: 06.08.2021 r. - 27.08.2021 r. do godz. 15.00.

Formy konsultacji:

  • przyjmowanie opinii na piśmie na załączonym formularzu zgłaszania opinii, w tym poprzez Internet oraz ustnie do protokołu;
  • dyżur konsultacyjny: w terminie 11.08.2021 r. i 18.08.2021 r. godz. 9.00 -15.00, telefonicznie pod nr (22) 758 30 61 wew. 208 i 243.

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostają przeprowadzone na podstawie Uchwały nr 464/XLVII/18 RMM w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka oraz na podstawie Uchwały nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka budynek „A”, ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta budynek „C”, ul. Spacerowa 4,
  • przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Królikowska (22) 758 30 61 wew. 208 i Marcin Bąk (22) 758 30 61 wew. 243.

 

Z up. Burmistrz Miasta Milanówka

Ryszard Raban
Zastępca Burmistrza


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: