Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.

 

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.

Niniejsza uchwała zakłada, iż w czasie realizacji projektu w ramach Regonalnego Programu Operacujnego Wojewódzwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII "Rozwój Rynku Pracy" oraz Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 stawka opłaty stałej w żłobku ustalona zostaje na poziomie 390 zł (na poziomie założeń wpłat rodziców w chwili złożenia wniosku). Po zrealizowaniu ww. projektu opłata stała zostanie zwaloryzowana do wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów w danym roku. 

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 31 sierpnia do 6 września 2021 r. do godz. 12:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 31 sierpnia do 6 września 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr RemiszewskiPliki do pobrania:

pdfOgloszenie konsultacji163.08 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku100.33 KB

 pdfWyniki konsultacji255.43 KB

Udostępnij na: