Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-2025.

Przedmiot konsultacji: projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-2025.

Sposoby udostępnienia dokumentacji:

  • w wersji elektronicznej – na stronie miasta w zakładce Strefa Mieszkańca, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskim profilu na portalu społecznościowym,
  • w wersji papierowej – w budynku „A” Urzędu Miasta Milanówka
    ul. Kościuszki 45 w sekretariacie oraz w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4 w punkcie Obsługi Interesanta.

Cel konsultacji: zapoznanie się władz Miasta z opinią mieszkańców oraz organizacji na temat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022-2025.

Termin konsultacji: 19.11.2021 r. - 09.12.2021 r. do godz. 16:00.

Formy konsultacji:

  • przyjmowanie opinii na piśmie na załączonym formularzu zgłaszania opinii, w tym poprzez Internet oraz ustnie do protokołu;
  • dyżur konsultacyjny: w terminie 26.11.2021 r. i 03.12.2021 r. godz. 10.00-16.00, telefonicznie pod nr 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.

Komórka odpowiedzialna: ze strony Urzędu Miasta Milanówka – Referat Gospodarki Nieruchomościami oraz podmiot zewnętrzny realizujący zadanie na zlecenie Gminy

Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostają przeprowadzone na podstawie Uchwały nr 464/XLVII/18 RMM w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka oraz na podstawie Uchwały nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka budynek „A”, ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta budynek „C”, ul. Spacerowa 4,
  • przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

  • ze strony Urzędu Miasta Milanówka – Katarzyna Królikowska (22) 758 30 61 wew. 208
  • ze strony podmiotu zewnętrznego realizującego zadanie na zlecenie Gminy – Karolina Drzewiecka (54) 413 05 23 lub Joanna Kaszubska (54) 413 05 30

Z up. Burmistrz Miasta Milanówka

Ryszard Raban
Zastępca Burmistrza


Pliki do pobrania: 

 

Udostępnij na: