Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023.

Określenie średniej ceny jednostki paliwa na dany rok szkolny zostało nałożone ustawowo na  radę gminy  art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  w brzmieniu: „3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Zgodnie z ww. art. zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka odbywa się na podstawie wzoru. Jedną ze zmiennych, które w nim występują jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Uśrednioną cenę jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu, która została zaproponowana w niniejszej uchwale na rok szkolny 2022/2023 w gminie Milanówek, wyliczono na podstawie informacji z badania rynku o cenach paliw.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 20 czerwca do 24 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoby do kontaktu: Bożena Ciesielka, Agnieszka Madany, Anna Darowska-Jaczyńska
tel. 22 758 30 61, wew. 116, 185, 186 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 20 czerwca do 24 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania: 

Udostępnij na: