Herb Miasta milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców.

Z dniem 27 października 2022 r. za sprawą ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmodyfikowano zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zmianie uległ sposób obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom.

Niniejszy projekt uchwały określa stawki w wysokości równej stawkom, określonym
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, poz. 271).

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 18 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoby do kontaktu: Bożena Ciesielka, Agnieszka Madany, Anna Darowska-Jaczyńska, tel. 22 758 30 61, wew. 116, 185, 186 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy
ul. Kościuszki 45 na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 18 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania

 

Udostępnij na: