herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego. 

W związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które ukazało się w Monitorze Polskim w dniu 1 marca 2023 r., maksymalna kwota opłaty stałej za godzinę pobytu dziecka w placówkach wychowania przedszkolnego o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,30 zł. 

Z uwagi na powyższe niniejszy projekt uchwały zakłada od 1 września 2023 r. zwiększenie stawki godzinowej z poziomu 1 zł do poziomu 1,30 zł 

Zwolnienia z opłat za przedszkole nie ulegają zmianie. 

Przy założeniu 20 dni pobytu dziecka w miesiącu, w wymiarze 9 godzin dziennie, opłata stała ponoszona przez rodziców wzrośnie o ok. 24 zł i będzie kształtowała się na poziomie ok. 104 zł, (9 godzin – 5 godzin bezpłatnych = 4 godz., 4 godz. x 1,30 zł x 20 dni = 104 zł). 

forma konsultacji: pisemna 

termin konsultacji: od 03 do 07 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka 

osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową. 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 03 do 07 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

Piotr Remiszewski 


Pliki do pobrania

Udostępnij na: