Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Oznacza to, że każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostają w szkole wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 tejże ustawy organ prowadzący określa kryteria, którym przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W niniejszej uchwale w odniesieniu  do poprzedniej proponuje się doprecyzować kryterium nr 1 oraz dodać kryterium nr 3, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Gminy Milanówek.

Wskazane kryteria wraz z punktacją oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacji ustalono w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek i są określone w celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 11 do 19 stycznia 2024 r. do godz. 12:00

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 11 do 19 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski


 Pliki do pobrania:

pdfOgłoszenie konsultacji 272.87 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.327.45 KB

docFormularz zgłoszenia opinii28.5 KB

pdfWyniki konsultacji179.46 KB

 

Udostępnij na: