Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mazowiecki Kurator Oświaty dnia 17 lutego 2017r. pozytywnie zaopiniował uchwałę Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. nr 232/XXVIII/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dlatego kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały ostatecznej.

Zaproponowana nowa sieć publicznych szkół podstawowych w Milanówku jest wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców oraz warunków lokalowych poszczególnych szkół. Utrzymanie dotychczasowych obwodów spowodowałoby duże obciążenie najmniejszej powierzchniowo Szkoły Podstawowej nr 2, dlatego zasadne jest zmniejszenie jej obwodu, by docelowo w szkole tej w każdym roczniku utworzyć maksymalnie dwa oddziały.

  • Forma konsultacji: pisemna
  • Termin konsultacji: od 21 do 27 lutego 2017 r. do godz. 12:00
  • Komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • Osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 21 do 27 lutego 2017 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: