Zachęcamy mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze wstępnym projektem uchwały krajobrazowej dla Milanówka, który jest kolejnym etapem zmierzającym do uporządkowania przestrzeni publicznej naszego miasta.

Informowaliśmy już Państwa o podjętej współpracy z firmą zewnętrzną Curulis, która w pierwszej kolejności przygotowała dla nas inwentaryzację, dzięki której przekonaliśmy się ile w Milanówku jest reklam, szyldów, i w których miejsca są głównie zlokalizowane. Kolejnym etapem było przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców naszego miasta. Działania te miały na celu przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej dla Milanówka, który już dziś możemy Państwu przekazać do wstępnej konsultacji. Do projektu załączona została mapa dotyczącą podziału na obszary o zróżnicowanych zasadach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wstępny projekt uchwały, celem jego oceny został także przekazany do członków Rady ds. Estetyki Miasta Milanówka, powołanej na mocy Zarządzenia nr 98/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2017 r., która jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie estetyki Miasta Milanówka.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz przekazania nam swoich uwag i opinii, które prosimy kierować drogą elektroniczną do 18 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że właściwe formalne wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej wraz z możliwością składania uwag do projektu nastąpi zgodnie z aktualnym harmonogramem prac na przełomie października i listopada bieżącego roku. Wówczas zostanie wyłożony projekt uchwały skonsultowany już przez Radę ds. Estetyki Miasta Milanówka oraz uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy, zgodnie z art. 37 b. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073).

Plik do pobrania:

Udostępnij na: