Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Informacja z przebiegu akcji „Różowe skrzyneczki”.
  4. Podsumowanie roku 2023.
  5. Przedstawienie wstępnych projektów na rok 2024.
  6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
 Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka

Alan Afek

Udostępnij na: