Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 16:30, w budynku MCK Stare Kino przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 w Milanówku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Omówienie udziału w Forum Młodzieżowych Rad Mazowsza.
  4. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
 Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka

Alan Afek

Udostępnij na: