• Alan Afek – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Julia Rutkowska – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Kinga Tchórzewska – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Mikołaj Belta – Skarbnik Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Zuzanna Bering – Członek Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Sylwia Górska – Członek Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Krzysztof Kanciała – Członek Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  • Antoni Wardziak – Członek Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.

Udostępnij na: