pdfObwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie postępowania administracyjnego dot. nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej nr 1, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa260.94 KB

Udostępnij na: