pdf Zawiadomienie o zebraniach dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze obrębów ewidencyjnych o numerach od 05-01 do 05-21 w związku z wykonywaniem prac związanych z "Modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek (140501_1) część I (21 obrębów o numerach od: 05-01 do 05-21 w powiecie grodziskim"397.81 KB 

Udostępnij na: