pdfZawiadomienie o zebraniach z mieszkańcami obrębów ewidencyjnych o numerach od nr 06-01 do 06-20 oraz od 07.01 do 07-07 w celu przedstawienia: zakresu realizoanych prac modernizacji EGiB, praw i obowiązków właścicieli, planowanych terminów wyłożenia projektu modernizacji,  a także konsekwencje związane z aktualizacją EGiB po modernizacji. 65.59 KB

Udostępnij na: