W związku ze zmianami wprowadzonymi podpisaną 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Milanówek informuje, iż od dnia 18 maja 2023 roku rozpoczyna się końcowa sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Sprzedaż końcowa paliwa stałego pozostałego w gminie może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.  

Mieszkańcy, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.

Zakup paliwa stałego będzie możliwy po otrzymaniu zaświadczenia o uprawnieniu do zakupu.

Zaświadczenia wydane do dnia 30 kwietnia 2023 r., straciły ważność.

Wnioski będą rozpatrywane za kolejnością zgłoszeń i do wyczerpania dostępnych zapasów.

Nie obowiązuje limit tonażu oraz nie ma ograniczeń terytorialnych.

Z możliwości zakupu mogą skorzystać również osoby, które do tej pory wykupiły 3 tony węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej, prowadzonej przez Gminę Milanówek. 

Z zakupu węgla, w ramach sprzedaży końcowej, mogą skorzystać wyłącznie osoby uprawnione do  otrzymania dodatku węglowego.

Dostępna ilość paliwa stałego w sprzedaży końcowej:

  • Węgiel typu orzech – ok. 26 ton
  • Cena węgla nie uległa zmianie i wynosi za tonę: 2 000,00 zł  
  • Węgiel w ilości min. 500 kg, będzie na terenie Milanówka dostarczany nieodpłatnie.

Wnioski można składać w:

  • Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Spacerowej 4;
  • Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45;
  • Centrum Usług Społecznych, ul. Kościuszki 16;
  • W wersji elektronicznej przez ePUAP: /milan/SkrytkaESPlub /milan/skrytka lub /opsmilanowek/skrytka. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku pytań dotyczących wniosków oraz zaświadczeń prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych:

  • Pani Katarzyna Kostrzewska, tel. 22 724 90 83 wew. 115;
  • Pani Magdalena Zaleśna, tel. 22 724 90 83 wew. 121.

W przypadku pytań dotyczących opłaty, faktury, dostawy prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Milanówka:

  • Pani Agnieszka Madany, tel. 508 649 865 lub 22758 30 61

Po telefonicznym kontakcie pracownika Urzędu Miasta Milanówka w sprawie dostępności opału będzie można zrobić przelew.

Dane do wpłat za opał: Gmina Milanówek,  ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Numer rachunku bankowego: 05 1020 1042 0000 8502 0522 2437

W tytule przelewu należy wpisać: nr zaświadczenia z CUS , imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej wniosek.


Zobacz również:

Udostępnij na: