pdfObwieszczenie nr ORG.0051.194.2023 BMM w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie znak: KOA/4151/Oś/22 utrzymującej w mocy zaskarżona decyzję Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 1/23, 1/28, 81/1, 81/2, 82/3, 82/4, 83, 84, 85/1, 85/3, 86, 87, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94, 95, 97, 98, 101 oraz częściowo na działkach nr ew. 1/1, 1/6, 1/21 w obrębie 06-11 w Milanówku przy ul. Królewskiej i Dembowskiej65.54 KB

Udostępnij na: