pdfObwieszczenie nr. ORG.0051.215.2023 znak sprawy: OŚZ.6220.5.2021.MW obwieszczenie w sprawie: postanowienia o konieczności sporządzenia oceny (raportu) oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie wielofunkcyjnej o charakterze „Miasta Ogrodu” na działce nr ew. 4, obręb 06-10 w Milanówku przy ul. Rososzańskiej, którego inwestorem jest Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej 4327.44 KB.

Udostępnij na: