pdfObwieszczenie nr. ORG.0051.215.2023 znak sprawy: OŚZ.6220.5.2021.MW obwieszczenie w sprawie: postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie wielofunkcyjnej o charakterze „Miasta Ogrodu” na działce nr ew. 4, obręb 06-10 w Milanówku przy ul. Rososzańskiej, którego inwestorem jest Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej 4, do czasu uzyskania oceny (raportu) oddziaływania na środowisko327.59 KB.

Udostępnij na: