pdfObwieszczenie nr ORG.0051.233.2023 znak sprawy: OŚZ.6220.5.2021.MW w sprawie: przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie akt sprawy dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabudowie wielofunkcyjnej o charakterze „Miasta Ogrodu” na działce nr ew. 4, obręb 06-10 w Milanówku przy ul. Rososzańskiej, którego inwestorem jest Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej 4, w związku zażaleniem Biura Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej 4 na postanowienie Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14.09.2023 r.328.66 KB

Udostępnij na: