pdfObwieszczenie nr ORG.0051.234.2023 znak sprawy: OŚZ.6220.5.2021.MW w sprawie: wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie wielofunkcyjnej o charakterze „Miasta Ogrodu” na działce nr ew. 4, obręb 06-10 w Milanówku przy ul. Rososzańskiej, którego inwestorem jest Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej 4, do czasu uzyskania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.327.86 KB

Udostępnij na: