pdf Obwieszczenie nr. ORG.0051.250.2023 w sprawie zawiadomienia Strony, że do RDOŚ wpłynęło odwołanie z dnia 25.09.2023 r. Towarzystwa Ochrony Przyrody od decyzji RDOŚ z dnia 07.07.2023 r. znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”153.04 KB

Udostępnij na: