pdfZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN/LA.27 w sprawie postanowienia z dnia 6 listopada 2023 roku znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN/AL.26, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 7 Lipca 2023 r. znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”.193.25 KB

Udostępnij na: