pdfObwieszczenie nr ORG.0051.284.2023 znak: PZ-VI.7033.2.2023.AC Marszałka Województwa w sprawie zawiadomienia o złożeniu nowych materiałów dowodowych w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) 198.21 KB

 

Udostępnij na: