pdfObwieszczenie nr ORG.0051.7.2024 znak: WA.ZUZ.5.4210.1213.2023.AS Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w ramach opracowania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W ul Brwinowska w m. Milanówek” obejmujące budowę rowu otwartego i wylotów do rowu otwartego oraz likwidacje rowów otwartych.281.15 KB

Udostępnij na: