pdfObwieszczenie nr ORG.0051.32.2024 Marszałka Województwa w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 8/23/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PZ-VI.7033.2.2023.AC nakładające na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązek ograniczenia skumulowanego oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowych: LK nr 1 Warszawa Zachodnia-Miedniewice(Skierniewice), LK nr 447 Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki, LK nr 3, LK nr 4, LK nr 19 i LK 457 na odcinku od km 6+875 do 57+60, wg kilometrażu linii kolejowej LK nr 1.222.01 KB

Udostępnij na: