pdfZawiadomienie nr ORG.0051.31.2024 o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - część ul. Długiej, położonego w obrębie 0029-06-08 jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 17/9 o pow. 0,091 ha.73.83 KB

Udostępnij na: