pdfZawiadomienie nr ORG.0051.36.2024 o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - część ul. Długiej, położonego w obrębie 0025-06-07, jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 2/3 o pow. 0,0148 ha77.57 KB

Udostępnij na: