pdfObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.324.2022.EF o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część ul. Długiej w Milanówku, oznaczoną jako dz. ew. nr 114/10 z obr. 06-04.47.58 KB

Udostępnij na: