pdfObwieszczenie Burmistrza Miasta Milanówka ORG.0051.57.2024.OŚZ znak: OŚZ.6220.8.2023.PK w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych zlokalizowanych w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) na działce nr. ewid. 5/14, 5/15 obręb 06-10”328.25 KB

Udostępnij na: