pdfORG.0051.79.2024.OŚZ znak: OŚZ.6220.8.2023.PK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla polegającego na „Budowie budynku stacji obsługi pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych zlokalizowanych w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) na działce nr. ewid. 5/14, 5/15 obręb 06-10”112.8 KB

Udostępnij na: