pdfORG.0051.96.2024.OŚZ znak: OŚZ.6220.2.2024.PK Zawiadomienie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Utwardzenie terenu w celu magazynowania odpadów t.j. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, żelazo i stal, gleba i ziemia w tym kamienie (urobek z wykopów) oraz sorbenty, materiały filtracyjne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce nr ew. 8/7, obr 05-02 w Milanówku przy ul. Tadeusza Kościuszki 114A”.377.2 KB

Udostępnij na: