pdfDecyzja nr 125/P/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.03.2024 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek, prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 114/10, obr. 06-04, na mocy art. 73 ustawy z dn. 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną253.38 KB

Udostępnij na: