pdfDecyzja nr 128/P/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.03.2024 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek, prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 12/5, obr. 06-06, na mocy art. 73 ustawy z dn. 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną244 KB

Udostępnij na: