pdfORG.0051.123.2024.OŚZ znak: OŚZ.6220.2.2024.PK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utwardzeniu terenu w celu magazynowania odpadów t.j. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, żelazo i stal, gleba i ziemia w tym kamienie (urobek z wykopów) oraz sorbenty, materiały filtracyjne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce nr ew. 8/7, obr. 05-02 w Milanówku przy ul. Tadeusza Kościuszki 114A”326.99 KB

Udostępnij na: