pdfOgłoszenie nr ORG.0051.214.2017 BMM z dnia 30 maja 2017 r. o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka uchwały (...) w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (...)

Udostępnij na: