Grudzień

pdfUchwała nr 3.c./381/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok. 1.33 MB

pdfUchwała nr 3.h./373/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040. 1.5 MB

Wrzesień

pdfUchwała nr 3.d./338/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Milanówka informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2021 roku1.6 MB

Czerwiec

pdfUchwała nr 3.b./13/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 11.080.000,00 zł.108.17 KB

Kwiecień

pdfUchwała nr 3.e./331/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka 2020 rok1.98 MB

Luty

pdfUchwała nr 3.l./292/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 lutego 2021 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Miasta Milanówka93.5 KB

pdfUchwała nr 3.j./299/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka83.34 KB

Udostępnij na: