Czerwiec

pdfUchwała nr 3.b./13/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 11.080.000,00 zł.108.17 KB

Kwiecień

pdfUchwała nr 3.e./331/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka 2020 rok1.98 MB

Luty

pdfUchwała nr 3.l./292/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 lutego 2021 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Miasta Milanówka93.5 KB

pdfUchwała nr 3.j./299/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka83.34 KB

Udostępnij na: