Kwiecień

pdfUchwała nr 3.e./345/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówek za 2023 rok.141.83 KB

Styczeń

pdfUchwała nr 3.j/252/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszwie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 193.75 KB

pdfUchwała nr.3.l/234/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszwie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Milanówka na rok 2024138.27 KB

 

Udostępnij na: