WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2023 r. Link

 

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka, w Sekretariacie w budynku A (I piętro) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C (parter) do dnia 15 września 2023 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego, w przypadku wyborcy indywidualnego zgłoszenia dokonuje kandydat.
Informujemy, że pierwszeństwo członkostwa w komisji mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 

Informujemy, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w Milanówku odbędzie się w dniu 28 września 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka w budynku „C” przy ul. Spacerowej 4.

 

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY MIEJSCA GŁOSOWANIA

Wyborca, który chce głosować w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywa powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wnioski można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, budynek B (parter), w godzinach pracy od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

KOMISARZ WYBORCZY

 

Udostępnij na: