WYNIKI WYBORÓW II TURA

Wyniki wyborów Burmistrza Miasta Milanówka

WYNIKI WYBORÓW I TURA

Wyniki wyborów do Rady Miasta Milanówka

Wyniki wyborów Burmistrza Miasta Milanówka

 

Wyniki w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego

 


OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 

pdfPostanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 i 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych nr III, IV, V, VIII220.11 KB

pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr I242.74 KB

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 02 kwietnia 2024 r.  w sprawie:

 

Informujemy, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w Milanówku odbędzie się 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, budynek C.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 marca 2024 r.  w sprawie:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 15 marca 2024 r.  w sprawie:

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku mieści się w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, Biuro Rady Miasta - I piętro, budynek B, tel. 22 758 30 61 wew. 169 oraz 509 350 744

Miejska Komisja Wyborcza w Milanówku zawiadamia, że losowanie numerów list kandydatów w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, odbędzie się 19 marca 2024 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, sala ślubów, budynek B.

pdfZawiadomienie o losowaniu numerów list kandydatów181.33 KB

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

  • 01.03.2024 r. (piątek) godz. 15:00 – 18:00
  • 02.03.2024 r. (sobota) godz. 13:00 – 16:00
  • 04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 16:00

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

  • 13.03.2024 r. (środa) godz. 16:00 – 19:00
  • 14.03.2024 r. (czwartek) godz. 13:00 – 16:00

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej:

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej:

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka, w Sekretariacie w budynku A (I piętro) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku C (parter) do dnia 8 marca 2024 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy lub osoby z upoważnienia pełnomocnika wyborczego oraz wyborcy samodzielnie.
Informujemy, że pierwszeństwo członkostwa w komisji mają kandydaci zgłoszeni przez Komitety Wyborcze.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 marca 2024 r.

pdfMożliwość dokonania dodatkowych złoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych106.25 KB

PRACA W TERYTORIALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zgłoszenia kandydatów na członków Terytorialnej Komisji Wyborczej przyjmowane są w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie do dnia 22 lutego 2024 r.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA UKOŃCZĄ 60 LAT

WOJEWÓDZKA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

 

KOMISARZ WYBORCZY

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

pdfZarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy2 MB

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 1.04 MB

 

PREZES RADY MINISTRÓW

pdfRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast313.35 KB

Udostępnij na: