1. pdfProjekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka" w Milanówku609.7 KB
    1. pngZałącznik nr 1 – część graficzna projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka" w Milanówku4.23 MB
  2. pdfPrognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka" w Milanówku2.58 MB

Udostępnij na: