We wtorek 1 września 2020 r., rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy ze wspólnej uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym informujemy, że w tym dniu zaplanowaliśmy krótkie (ok. 30 min.) spotkania uczniów z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

KLASY 1-3

KLASY 4-8

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli:

  • przybycie uczniów do szkoły o wyznaczonej godzinie,
  • wejście uczniów na teren szkoły przez wyznaczone drzwi wejściowe,
  • zasłonięcie ust i nosa (maseczką, przyłbicą, chustą itp.) na terenie szkoły (z wyłączeniem sali lekcyjnej),
  • przy wejściu do budynku zdezynfekowanie rąk,
  • zachowanie właściwego dystansu społecznego,
  • unikanie zgromadzeń,
  • posiadanie przez uczniów własnego notatnika i długopisu,
  • stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły.

Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.

Uczniów klas I, II i IV zapraszamy do szkoły w asyście jednego rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Udostępnij na: