Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września w formie spotkań uczniów z wychowawcą zgodnie z poniższym harmonogramem.

Spotkania z uczniami kl. II-VIII odbędą się bez udziału rodziców.

Wyjątek stanowią kl. I – pierwszakom  może towarzyszyć tylko jedno z rodziców, bądź opiekunów prawnych.

Rodzice uczniów klas pierwszych będą mogli wejść na teren szkoły zachowując odległość, zasłaniając usta i nos maseczką oraz dezynfekując przed wejściem dłonie.

Na spotkaniach wychowawcy przekażą uczniom najważniejsze informacje i omówią zasady, które będą obowiązywały na terenie szkoły.

Wszystkich uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny, tj. mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu, ewentualnie stosowanie maseczki, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

KLASY 1-3

KLASA

GODZINA

SALA

WEJŚCIE do budynku szkoły

1A

10.00

SALA GIMNASTYCZNA

OD STRONY BOISKA

1B

11.30

SALA GIMNASTYCZNA

OD STRONY BOISKA

2A

8.00 – 8.45

24

GŁÓWNE

2B

9.00 – 9.45

24

GŁÓWNE

3A

8.15 – 9.00

23

GŁÓWNE

3B

9.15 – 10.00

23

GŁÓWNE

KLASY 4-8

KLASA

GODZINA

SALA

WEJŚCIE do budynku szkoły

4A

10.00 – 11.00

18

GŁÓWNE

4B

11.00 – 12.00

14

OD STRONY BOISKA

5A

11.00 – 11.45

1

GŁÓWNE

5B

11.00 – 11.45

12

OD STRONY BOISKA

6A

10.30 – 11.15

11

GŁÓWNE

6B

9.30 – 10.15

14

OD STRONY BOISKA

6C

11.00 – 11.45

22

GŁÓWNE

7A

9.30 – 10.15

1

GŁÓWNE

7B

8.30 – 9.15

21

GŁÓWNE

7C

10.15 – 11.00

2

OD STRONY BOISKA

8A

9.00 – 9.45

12

OD STRONY BOISKA

8B

10.00 – 10.45

21

GŁÓWNE

Uwaga:

Dla wejścia od strony boiska otwarta dodatkowo furtka – wejście na boisko.

Udostępnij na: