We wtorek 1 września 2020 r. rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021, w trybie stacjonarnym, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i wytycznych MEN, MZ i GiS dla szkół.

Krótka inauguracja roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym w czterech grupach, a spotkanie z wychowawcami w swoich klasach w budynku szkoły.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO:

8:30   –  klasa  I

10:15 – klasa  II i III

11: 30 – klasa  IV  V  VI

12: 45 – klasa VII i VIII

Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe.

Przypominamy o szczególnych zasadach bezpieczeństwa, wytycznych MEN, MZ i GiS dla szkół i stosowania się do zaleceń pracowników szkoły. 

Wszystkie wejścia zostaną otwarte co pomoże w zachowaniu dystansu między rodzicami, uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Wszyscy rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem ( m. in. środki ochrony osobistej: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja ).

Przy wejściach do budynku umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Obowiązuje zasada 1 opiekun z 1 dzieckiem/dziećmi, zachowanie dystansu 1,5 m.

 

 

 

Udostępnij na: