Deklaracja dostępności Milanówek Miasto-Ogród

Urząd Miasta Milanówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Milanówek Miasto-Ogród.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • zamieszczone na stronie w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Popłońska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 758 30 61 wew. 127

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Milanówka
 • Adres: 05-822 Milanówek
  ul. Kościuszki 45
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 758 30 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A (ul. Kościuszki 45): budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście po schodach, wąskie korytarze i przejścia, szerokość drzwi niedostosowana do osób poruszających się na wózkach. Brak windy, brak podjazdów, dostęp na wyższe kondygnacje tylko za pomocą schodów. Łazienki i toalety nieprzystosowane. Brak oznaczeń dostępności. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się jedno bezpłatne miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, bez krawężników, oznaczone znakiem pionowym P-18a oraz tabliczką T-29, znakiem poziomym P-24. W Sekretariacie Burmistrza znajduje się pętla indukcyjna. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek B (ul. Kościuszki 45): obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z podjazdem, parter (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) przystosowany do obsługi osób na wózkach - odpowiednia szerokość drzwi, brak schodów i progów. Wejście na piętro (siedziba Biura Rady Miasta) wyłącznie za pomocą schodów. Na poziomie minus 1 sala ślubów i sala posiedzeń Rady Miasta Milanówka - dostęp wyłącznie za pomocą schodów. Toalety w budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dostępności. Jedno bezpłatne miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (współdzielone z bud.  A), bez krawężników, znajduje się w odległości ok. 50 m od wejścia do budynku. W Urzędzie Stanu Cywilnego znajduje się pętla indukcyjna. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek C (ul. Spacerowa 4): obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazdy, szerokie korytarze, a także dwie windy umożliwiające dostęp do wyższej kondygnacji. Toalety w obiekcie nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak oznaczeń dostępności. Dwa bezpłatne miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Obydwa oznaczone znakami pionowymi  P-18a oraz tabliczkami T-29, znakami poziomymi P-24, bez krawężników. Jedno miejsce usytuowane jest od strony ul. Spacerowej, bezpośrednio przy bocznym wejściu do budynku (z prawej strony), bez krawężników. Drugie miejsce parkingowe usytuowane jest od strony ul. Pasiecznej, bezpośrednio przy wejściu do budynku, obniżony krawężnik. W Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się pętla indukcyjna. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek D (ul. Żabie Oczko 1): Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście tylko po schodach, dostęp na wyższą kondygnację również za pomocą schodów. Toaleta nieprzystosowana. Brak oznaczeń dostępności. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Windy w budynku C (ul. Spacerowa 4).

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do Spraw Dostępności - Katarzyna Stelmach

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 758 30 61 wew. 157

Udostępnij na: