Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 27 lipca (wtorek) 2021 r. o godz. 15.30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2021/2022
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

Udostępnij na: