Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Pokaz slajdów w ramach Spotkań Geograficznych i Akademii Dokumentu 2017/2018 - grafika
Kultura i rozrywkaKalendarz wydarzeń

Zapraszamy serdecznie na pokaz slajdów w ramach Spotkań Geograficznych i Akademii Dokumentu 2017/2018.

Turniej brydżowy XVI Memoriał Andrzeja Wróblewskiego - grafika
Kultura i rozrywkaSportKalendarz wydarzeń

Milanowskie Centrum Kultury zaprasza na turniej brydżowy XVI Memoriał Andrzeja Wróblewskiego 26 listopada (niedziela) o godz 16:00 w Świetlicy Osiedla Jedwabnik przy ul. Brzozowej 7.

Spotkanie w ramach Akademii Talentów - grafika
Kultura i rozrywkaKalendarz wydarzeń

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 25 listopada (sobota) o godz. 12.00 na kolejne spotkanie w ramach Akademii Talentów.

XL Sesja Rady Miasta Milanówka - 28 listopada 2017 r. - grafika
Rada MiastaKalendarz wydarzeńZawiadomienia o sesjach

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XL Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 27 listopada 2017 r. - grafika
Rada MiastaKalendarz wydarzeńZawiadomienia o posiedzeniach komisji

herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wniosku Społecznego Komitetu Poparcia inicjatywy MPWIK rozbudowy Kanalizacji w Milanówku oraz Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK w Milanówku.
4. Informacja o:

a) aktualnej sytuacji Wspólnika i Zarządu w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o.

b) realizacji inwestycji - SUW Na Skraju.

5. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;

d) uchylenia uchwały nr 304/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku

e) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;

f) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

g) zmiany Uchwały nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;

i) programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Projekcja filmu dokumentalnego
Kultura i rozrywkaKalendarz wydarzeń

Spotkania Geograficzne i Akademia Dokumentu 2017/2018 zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego "PRE-CRIME. INWIGILACJA 3.0.

Film w reżyserii Matthias Heeder i Moniki Hielscher - Niemcy, 2017, 88 min.

Projekcja odbędzie się w piątek 24.11.2017 r. o godz. 19:00 w SLO Nr 5 przy ul.Fiderkiewicza 41 w Milanówku.

„Pre-crime” (tłumaczone jako przedstępstwo albo prewencja kryminalna) to termin ukuty przez pisarza science fiction Philipa K. Dicka i spopularyzowany w filmie Stevena Spielberga „Raport mniejszości”. Coraz częściej stosowany jest jednak w literaturze naukowej do opisu systemów karnych, zajmujących się przestępstwami jeszcze nie popełnionymi. To ogół działań mających na celu przewidzenie, zakłócenie, powstrzymanie lub ograniczenie zagrożeń kryminalnych. Paradoksem jest tu niewątpliwie fakt monitorowania przestępstwa, do którego jeszcze nie doszło, a które jest niejako przesądzone.

Film opowiada, na czym oparte są ich algorytmy, a także jak sprawdzają się w realnej pracy policji, poprawiając statystyki wykrywania przestępstw.

Więcej informacji: www.slo5.edu.pl

Zapraszamy również na Facebook

Organizatorzy:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku
Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Milanówku

20171121 precrime

Kultura i rozrywkaKalendarz wydarzeń

W dniu 25 listopada 2017 roku (sobota) o godz.17.00 w Starym Kinie w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 33, odbędzie się wydarzenie kulturalne pt. "SENTYMENTALNY SPACER PO MILANÓWKU".

Posiedzenie Komisji Edukacji - 22 listopada 2017 r. - grafika
Rada MiastaKalendarz wydarzeńZawiadomienia o posiedzeniach komisji

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23 listopada 2017 r. - grafika
Rada MiastaKalendarz wydarzeńZawiadomienia o posiedzeniach komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 21 listopada 2017 r. - grafika
Kalendarz wydarzeńRada MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisji

Przewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00, w  budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.