Logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowegoIceland, Lichtenstein, Norway grants

 

 

 

 

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Cel projektu:

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowej willi Waleria przez przeprowadzenie prac remontowych w zabytku oraz realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej i promocji projektu. Projekt będzie realizowany w Milanówku przy ulicy Spacerowej 20 w latach 2020-2023.

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności zarządzania dziedzictwem kulturowym. Willa Waleria stanie się miejscem wdrożenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji obiekt zabytkowy zostanie zrewitalizowany i w całości przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych.

Wysokość dofinansowania: 8 041 119,02 zł

http://willawaleria.mckmilanowek.pl/

Udostępnij na: