Flaga Ukrainy

 


W związku z wojną na Ukrainie i z potrzebami związanymi z obsługą uchodźców w Milanówku informujemy, że istnieje możliwość wsparcia naszych działań poprzez wpłacanie darowizn na konto Gminy. 

Wpłat należy dokonywać na nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905, z dopiskiem: DAROWIZNA DLA UKRAINY


Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU BEZ NR PESEL

Do 15 lipca 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, którzy przebywali
przed dniem 30 kwietnia 2022 r. a nie posiadali numeru PESEL.

  1. Wnioski składa się na poniższym formularzu.
    1. Wniosek (ważny do 15.07) 
    2. Karta zakwaterowania (ważna do 15.07)

ROZLICZENIE WNIOSKÓW ZA OKRES POBYTU DO 30 CZERWCA

Wniosek o świadczenie  pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.: , np. w okresie od 24.02. do 30.06- wniosek należy złożyć do 31 lipca, np. w okresie od 05.05. do dnia dzisiejszego- wniosek należy złożyć do 31 lipca

BIEŻĄCE ROZLICZENIE – ZA OKRES OD 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, np.za okres pobytu od 2 lipca do 5 lipca- wniosek należy złożyć do 5 sierpnia, np. za okres pobytu od 6 lipca do 15 sierpnia- wniosek należy złożyć do 15 września

WNIOSKI ZŁOŻONE Z UCHYBIENIEM TYCH TERMINÓW POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka - budynek "A" ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta - budynek "C" ul. Spacerowa 4. 


Wnioski o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - więcej informacji

Wzory poprawnie wypełnionych wnioskówInformacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy


Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy


Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

20220308 spotkanie dzieci ua 

Udostępnij na: